ช่างซ่อมบำรุง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18090033-0014

รีไซเคิลให้อุตสาหกรรมเหล็กเช่น
1. กลุ่มทาทาสตีล เช่น เหล็กก่อสร้างสยาม เอ็นทีเอส เหล็กสยาม2001
2. บ.เหล็กสยามยามาโตะ
3. บ.จี เจ สตีล
4. บ. จี สตีล

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิดของบริษัท เช่นรถตัก รถแมคโค
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อัดจาระบี เครื่องจักรตามกำหนดการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน

คุณสมบัติ :

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2 สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี
3 มีความรู้พื้นฐานทางด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
*** หากมีประสบการณ์ซ่อมรถตักยี่ห้อ CATERPILLAR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***

สวัสดิการ :

ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าความปลอดภัย
ค่าเบี้ยขยัน (ผ่านทดลองงาน)
ค่าเช่าบ้าน (ผ่านทดลองงาน)
บัตรประกันสุขภาพ (ผ่านทดลองาน)

สมัครงานติดต่อ

  • นางสาวสุวิมล ตันติจัตตานนท์
  • ผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนากระบวนการผลิต
  • Tel : 02 2674310 ถึง 13
  • Fax : 02 2674314
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top