แพทย์แผนไทย

ประกาศงานเลขที่ : TJ20090012-0028

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

Responsiblities :
1. ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. วิเคราะห์ วินิจฉัย และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้่
3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ วิเคราะห์เบื้องต้นในองค์รวมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผนการทำงานได้

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษาปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย
2. มีใบประกอบวิชาชีพ แพทย์แผนไทย

สวัสดิการ :

ประกันสังคม และอื่นๆ ตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

  • พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
  • Tel : 0946689223
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top