ประชาสัมพันธ์

ประกาศงานเลขที่ : TJ22040019-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริหารแรงงานภายนอก

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ทำหน้าที่ต้อนรับและอำนายความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อในอาคารหรือสอบถาม
- รับโทรศัพท์ส่วนกลาง บันทึก และกระจายไปยังบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่ให้บริการส่วนต่างๆในอาคาร
- ประสานงานต่างๆ ร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ในกรณีฉุกเฉิน
- สรุปและรายงานผลการทำงานประจำวัน

คุณสมบัติ :

- เพศ หญิง
- อายุ 25-45 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.
- สัญชาติไทย
- มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับ ผู้ติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel เป็นต้น

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม
ชุดยูนิเฟอร์ม

สมัครงานติดต่อ

  • นภาพร อุดมโคตร
  • Tel : 024506577-9
  • Fax : 02-4506617
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 061-0183817

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top