ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ประกาศงานเลขที่ : TJ19060019-0008

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 85 ไร่ 2 งาน ในจังหวัดสตูล ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางใต้ของประเทศไทย เป็นระยะทางประมาณ 1,100 กิโลเมตร เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 โรงงาน คือ กระบวนการผลิตอาหาร กระป๋อง (Canning) ในปี พ.ศ. 2529 และตามด้วยกระบวนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง (Frozen) ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อเริ่มผลิตมีพนักงาน 20 คน และเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 1,100 คน ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้เปิดดำเนินการมา ทีมวิจัย พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทได้ทุ่มเทและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดมาและประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปสู่ ยุโรป,ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่นแอฟริกา,ตะวันออกกลาง,อเมริกา และอีกหลายประเทศในเอเชีย ด้วยยอดขาย 35 ล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2560
ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีความสอดคล้องตามแนวทางบริหารเชิงกระบวนการตามข้อกำหนด ISO 9000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่องสืบไป

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล , เมืองสตูล
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์บริหารงานด้านประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 6 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป้อง
- การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลบบรรจุกระป้อง หรืออาหารสตว์
บรรจุกระป้อง หรือ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
สามารถพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และประมวลผลทางสถิติได้อย่างดี
สามารถอธิบาย บรรยาย และสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าใจได้

คุณสมบัติ :

วุฒิการศึกษาปริญญาตร สาขาด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทางด้าน
- การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป้อง
- การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลบบรรจุกระป้อง หรืออาหารสตว์
บรรจุกระป้อง หรือ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
สามารถพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และประมวลผลทางสถิติได้อย่างดี
สามารถอธิบาย บรรยาย และสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าใจได้

หลักฐานการสมัคร
สำเบาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาหลักฐานการพันพันระทางทหาร 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการผ่านงาน
สนใจติดต่อ
หรือเขียนใบสมัครได้ที่
บจก. ผลิตภัณฑ์ปลากระป้องสยาม
ทุกวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 08.00-16.00 น.
t.wilaiwan@siamtinfood.con
074-709100 ต่อ 298,231,306

สวัสดิการ :

ชุดยูนิฟอร์ม ตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งอำนวนความสะดวกพื้นฐาน อาหารเที่ยง รถรับส่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมหรือเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่พักกรณีพนักงานต่างจังหวัด ประกันสังคม โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

สมัครงานติดต่อ

 • ธิดาพร รอดชุม
 • Tel : 074 709100 ต่อ 231 ,256 ,300, 306
 • Fax : 074-709104
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top