เจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศงานเลขที่ : TJ16040047-0006

กลุ่มบริษัทเสรีวัฒนา ผู้นำด้านอะไหล่เครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีบริษัทในเครือฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งใน และต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 10100 634 - 640 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ
 • เงินเดือน(บาท) : N/A THB 0
 • ประสบการณ์ : 1
11/03/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- บันทึกและดูแลจัดเตรียมการเบิก-จ่ายเงิน เช็ค ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเงินเข้าธนาคาร ดูแลเงินสดย่อย ตั้งหนี้ เอกสารใบกำกับภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปประจำวัน
- บันทึกข้อมูลของบริษัท ตามระบบของการลงบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกิจการเงินต่างๆ
- จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ออกใบวางบิล / รับวางบิล / บันทึกบัญชี / ตรวจเอกสารและทำรายงานภาษีประจำเดือน
- ลงบัญชี ด้านรับและจ่าย ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานบัญชีด้านรับ และด้านจ่าย มีความรู้ด้านภาษี ภ.ง.ด.3, 53, ภ.พ.30
- บันทึกข้อมูลทางการบัญชี ทำรายงานงบการเงิน ทำงบบัญชี สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ เช่น B-Plus ,ERP
- ดูแลงานด้านบัญชี และการเงิน , เบิกค่าใช้จ่าย คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
- จัดทำบิลขาย/ออกใบเสร็จชำระเงิน สรุปใบวางบิลและสรุปยอดขาย ติดตามลูกหนี้รับชำระหนี้
- รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลทางบัญชีทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- บันทึกและดูแลจัดเตรียมการเบิก-จ่ายเงิน เช็ค ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเงินเข้าธนาคาร ดูแลเงินสดย่อย ตั้งหนี้ เอกสารใบกำกับภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำสรุปประจำวัน
- บันทึกข้อมูลของบริษัท ตามระบบของการลงบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกิจการเงินต่างๆ
- จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ออกใบวางบิล / รับวางบิล / บันทึกบัญชี / ตรวจเอกสารและทำรายงานภาษีประจำเดือน
- ลงบัญชี ด้านรับและจ่าย ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานบัญชีด้านรับ และด้านจ่าย มีความรู้ด้านภาษี ภ.ง.ด.3, 53, ภ.พ.30
- บันทึกข้อมูลทางการบัญชี ทำรายงานงบการเงิน ทำงบบัญชี สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ เช่น B-Plus ,ERP
- ดูแลงานด้านบัญชี และการเงิน , เบิกค่าใช้จ่าย คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
- จัดทำบิลขาย/ออกใบเสร็จชำระเงิน สรุปใบวางบิลและสรุปยอดขาย ติดตามลูกหนี้รับชำระหนี้
- รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลทางบัญชีทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

* เพศหญิง อายุระหว่าง 22 -30 ปี
* วุฒิการศีกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การจัดการ
* มีทักษะโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word , Excel , Internet
* มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
* สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ เช่น B-Plus ,ERP
* มีความรู้ด้านภาษี ภ.ง.ด.3, 53, ภ.พ.30
* ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ
* ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ :

• ชุดยูนิฟอร์ม
• โบนัสประจำปี ตามผลงานและผลประกอบการ / ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม / ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ท่องเที่ยว / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • วีรวรรณ มารื่น
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
 • Tel : 02-2247888
 • Fax : 02-2250176
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top