เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (ศูนย์สุขภาพและผิวพรรณกรุงเทพราชาวดี)

ประกาศงานเลขที่ : TJ16080045-0016

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ต้อนรับผู้รับบริการและญาติ สอบถามความต้องการ ทวนสอบชื่อ - สกุล วันเดือนปี เกิด ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และพฤติกรรมบริกรรมบริการที่ดี
- ช่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ การบริการของหน่วยงานและโรงพยาบาล
- ตอบข้อซักถาม อำนวยความสะดวก ประสานงาน นัดหมายพบแพทย์
- ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ
- ร่วมทำงานกับทีมศูนย์สุขภาพและความงาม หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร

คุณสมบัติ :

- วุฒิอนุปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทางด้านคลินิคผิวหนัง ศูนย์ผิวพรรณ Laser
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา และComputer

สวัสดิการ :

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.หอพักราคาพนักงาน
3.สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
4.โบนัสและการปรับเงินประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
5.ค่าช่วยเหลือชุดยูนิฟอร์

สมัครงานติดต่อ

  • ธิดารัตน์ ถิ่นแก้ว
  • Tel : 038921999
  • Fax : 038921848
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top