หางาน สมัครงาน ใน จังหวัด : ปทุมธานี

ทั้งหมด 123 ตำแหน่ง

ปทุมธานีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่น่าอยู่และมีความเจริญสูง เมื่อกล่าวถึงเรื่องงานในย่านของจังหวัดปทุมธานี ด้วยราคาของที่พักที่ไม่แพงจนเกินไป มีให้เลือกหลายขนาดและระดับราคา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มลภาวะน้อย การโยกย้ายมาตั้งรกรากหรือพักชั่วคราวเพื่อทำงานก็นับว่า ปทุมธานีเป็นคำตอบที่ดีอีกจังหวัดหนึ่ง  ประเภทของงานในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีได้คร่าว ๆ เป็นกลุ่มประเภทงาน ได้แก่
 
        งานราชการ งานในหน่วยงานราชการของจังหวัดปทุมธานีมีให้เลือกมากมาย เพราะจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี หน่วยงานราชการท้องถิ่นของปทุมธานี  
 
        งานบริษัทเอกชนมีทั้งที่เป็นโรงงานต่าง ๆ ซึ่งโรงงานในเขตจังหวัดปทุมธานีจะเป็นโรงงานประเภทอุตสาหกรรมเบา ต่างจากโรงงานในเขตอื่น ๆ เช่น สมุทรปราการหรือระยองที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก โรงงานเหล่านั้นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีตำแหน่งให้เลือกหลากหลายและมีประเภทของโรงงานหลากหลายเช่นกัน
 
        งานเอกชนอื่น ๆ เช่น งานตามบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ก็มีให้เลือกมากมาย ทั้งพนักงานขายของ ผู้จัดการร้าน ประชาสัมพันธ์ พนักงานประจำออฟฟิศ เพราะปทุมธานีมีห้างสรรพสินค้าอยู่หลายแห่งรองรับ อีกทั้งงานตามห้างร้านหรือบริษัทประเภทต่าง ๆ ก็มีให้เลือกอีกมากด้วย
 
        งานในด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าปทุมธานีเปรียบเสมือนเมืองแห่งสถานศึกษา เพราะมีมหาวิทยาลัยทั้งเล็กใหญ่มากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แค่สองที่นี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และต้องการบุคลากรมาก มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยเอกชนก็เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ  อีกทั้งโรงเรียนรัฐบาลในทุกระดับชั้น โรงเรียนเอกชนอีกมากมายด้วย
 
        งานในด้านสาธารณสุขก็เป็นอีกสายงานที่น่าสนใจมากอีกสายงานหนึ่ง เพราะปทุมธานีมีโรงพยาบาลใหญ่ ๆ อยู่หลายแห่งทั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธัญญรักษ์ โรงพยาบาลนวนคร โรงพยาบาลเปาโล เป็นต้น
 
        เมื่อได้สนใจงานในจังหวัดปทุมธานีและลองสมัครงานต่าง ๆ ดูแล้ว อีกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับค่าครองชีพของจังหวัดปทุมธานี เรียกได้ว่าความเป็นอยู่มีหลายระดับราคา แต่เนื่องด้วยเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล ค่าครองชีพจึงยังค่อนข้างสูงอยู่หากต้องการคุณภาพชีวิตที่สูง ทั้งที่อาศัยและอาหารการกินรวมถึงค่าพาหนะ  แต่ถ้าอยู่ในสวนของโรงงาน ราชการหรือหน่วยงานที่มีสวัสดิการดีก็ถือได้ว่าสามารถประหยัดและสะดวกสบายอยู่ไม่น้อยทีเดียว ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่เหมาะกับการมาอยู่อาศัยและหางานทำจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้

        หางาน ปทุมธานี แถว รังสิต นวนคร บางกะดี ลําลูกกา คลองหลวง สมัครงาน บริษัท รวมประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานว่างล่าสุด งานราชการ
Top