Sales Engineer

ประกาศงานเลขที่ : TJ16060060-0005

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ดำเนินธุรกิจส่งออกเครื่องลดความชื้น , ระบบควบคุมความชื้น และระบบปรับอากาศที่ออกแบบและประกอบโดยฝีมือคนไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากในการขยายกิจการในครั้งนี้

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : *ทำงานได้หลายจังหวัด , หลายจังหวัด *ทำงานได้หลายจังหวัด หลายจังหวัด 10150 55/91 ซ.สะแกงาม 30 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างองค์กร
20/06/2018

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ดูแลรับผิดชอบงานขายในประเทศ และต่างประเทศ
- นำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาทำการคำนวณ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
- แนะนำสินค้า ให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลลูกค้ารายเก่า และติดต่อหาลูกค้ารายใหม่
- สร้างยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- จัดทำเอกสารประกอบการขาย
- จัดเก็บราคาขายสินค้าและบริการทั้งหมดของบริษัท
- สรุปผล , รายงานผลการเสนอราคาขาย และยอดขายในแต่ละเดือน
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

1. การศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. อายุ : อายุ 30 ปีขึ้นไป

3. อื่นๆ : มีทักษะการเจรจาต่อรอง , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีใจรักงานบริการ , สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี , สามารถใช้โปรแกรม MS Office / Photoshop / Illustrator และ Internet ได้ , มีความรู้เรื่องการนำเข้าและส่งออกเป็นอย่างดี , มีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ :

- เสื้อฟอร์มบริษัท
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าคอมมิชชั่น , ค่าเดินทาง , ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
- โบนัสประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- เครื่องดื่มและขนมสำหรับพักเบรก
- สวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

สมัครงานติดต่อ

 • โศจิรจ จำปา
 • Tel : 02-4085446-9
 • Fax : 02-4085450
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: leche_frita

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top