Technician

ประกาศงานเลขที่ : TJ16060060-0007

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

บริษัท เอ็นโซลเทค จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ดำเนินธุรกิจส่งออกเครื่องลดความชื้น , ระบบควบคุมความชื้น และระบบปรับอากาศที่ออกแบบและประกอบโดยฝีมือคนไทยไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากในการขยายกิจการในครั้งนี้

รายละเอียดงาน :

20/06/2018

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ให้คำแนะนำกับลูกค้าในด้านเทคนิคการใช้งานระบบควบคุมความชื้น
- ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมความชื้นก่อนการส่งมอบให้ลูกค้าให้ตรงตามาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
- ปฏิบัติงานตามแผนงานประกอบ , การติดตั้ง , การซ่อม และการบำรุงรักษา ระบบควบคุมความชื้น ที่บริษัทฯกำหนด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

-เพศชาย อายุ 23-28 ปีบริบูรณ์
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวช. ในด้าน ไฟฟ้า,เครื่องเย็น,
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือ ระบบปรับอากาศ หรือระบบเครื่องเย็น พิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ เข้าปฏิบัติงานในวันหยุดได้

สวัสดิการ :

- เสื้อฟอร์มบริษัท
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าคอมมิชชั่น , ค่าเดินทาง , ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
- โบนัสประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- เครื่องดื่มและขนมสำหรับพักเบรก
- สวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

สมัครงานติดต่อ

  • โศจิรจ จำปา
  • Tel : 02-4085446-9
  • Fax : 02-4085450
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top