เชฟประจำจุดงาน Commis Chef

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060041-0005

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เชฟประจำจุดงาน Commis Chef
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี , เมืองอุดรธานี
  • เงินเดือน(บาท) : 9000-15000
  • ประสบการณ์ : 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลและจัดการวัตถุดิบและสินค้า ในด้านการเก็บรักษา การใช้แบบ FIFO ได้ดี
2. ดูแลและควบคุมการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบด้วยวิธีต่างๆ
3. คิดสร้างสรรค์ เมนูอาหารอาหารใหม่ๆ ปรับปรุง เมนูอาหาร ให้มีความคงที่ และมีคุณภาพที่ดีเสมอ
4. เตรียมและปรุงอาหารอย่างถูกวิธี ให้มีความคงที่สม่ำเสมอ ดีกว่ามาตรฐาน ทั้งเรื่อง ปริมาณ ความสวยงาม และรสชาติ
5. ควบคุมคุณภาพของอาหารและการปฏิบัติงานของตนเอง ตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร ได้ดี สม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติงานโดยควบคุมและให้ความสำคัญกับระบบด้านสุขอนามัยทางอาหารและดูแลการรักษาความสะอาดในครัว
7. รับผิดชอบในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
8. ดูแลและเอาใจใส่พื้นที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
9. ดูแล บำรุงรักษา ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน อุปกรณ์ ของฝ่ายที่อยู่ในความดูแลของตน ให้อยู่ในสภาพดี ใช้การได้อยู่เสมอ
10. *** กรณีเป็นคนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีหรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

1. มีความเข้าใจลูกค้า พร้อมที่จะทำความเข้าใจ และช่วยเหลือลูกค้าเสมอ
2. สามารถจัดการพฤติกรรมของตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้
3. มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น
4. สามารถมองเห็น “คุณค่า” ของตัวเอง นำคุณค่าของตัวเองมาใช้ประโยชน์กับงาน เพื่อนร่วมงาน และทุกๆ คนได้
5. มุ่งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการท้าทาย ทดลอง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเอง
6. มีความสามารถแชร์ ความท้าทาย และความอึดอัดใจกับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากทีม
7. สามารถเป็นผู้ฟังที่ “เห็นอกเห็นใจ” ที่ดีได้
8. มีความสามารถในการรายงานผลงาน, การขอความช่วยเหลือ, การวางแผนงานและการประสานงานกับหน่วยงานอื่่นได้ดี
9. รักการทำงานเป็นทีม สร้างระบบ เติบโตไปพร้อมองค์กร
10. รักการทำอาหาร สร้างสรรค์ เมนูใหม่ๆ ประยุกต์อาหารแต่ละชาติให้เหมาะกับลูกค้าในพื้นที่
11. มีประสบการณ์ด้านอาหารไทยประยุกต์ 1-2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

- ได้รับโอกาสมากมาย
- การฝึกอบรมต่างๆ
- เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- รายได้ที่เหมาะสมตามความสามารถของคุณไม่จำกัด
- พักร้อน โบนัส
- Tips, OT, เงินรางวัลพิเศษ, เบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์มฟรี
- อาหารฟรี 1-2 มื้อ
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ท่องเที่ยวดูงาน
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าและอาหาร

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

23/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

23/10/2562

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

23/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

23/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต

23/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต

23/10/2562

พังงา , เกาะยาว

23/10/2562

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

23/10/2562

Top