Room Maid (พนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18020023-0018

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : Room Maid (พนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก)
  • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : การโรงแรม ท่องเที่ยว จองตั๋ว มัคคุเทศก์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจวบคีรีขันธ์ , หัวหิน
  • เงินเดือน(บาท) : 10000
  • ประสบการณ์ : ประสบการณืในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ทำความสะอาดห้องพักลูกค้าโรงแรม

คุณสมบัติ :

เพศหญิง สุขภาพแข็งแรง บุคลิกเหมาะกับงานบริการ
ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :

อาหาร ชุดเครื่องแบบ วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน และอื่นๆตาที่ประกาศเกี่ยวกับระเบียบสวัสดิกา

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

25/06/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

24/06/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

24/06/2562

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

24/06/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

24/06/2562

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตหนองจอก

24/06/2562

Top