Call Center

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110031-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด รับติดตั้งและให้บริการระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์/ระบบ Call Center พร้อม application

รายละเอียดงาน :

14/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก เฉพาะสถานีกรุงเทพฯ ของสายการบินลูกค้าของฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA)
-ให้บริการลูกค้าที่ทำงานขนส่งสินค้ากับบริษัทการบินไทยฯ เกี่ยวกับข้อมูลของการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
-ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก เฉพาะสถานีกรุงเทพฯ ของสายการบินลูกค้าของฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า (FA)
-ให้บริการลูกค้าที่ทำงานขนส่งสินค้ากับบริษัทการบินไทยฯ เกี่ยวกับข้อมูลของการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

คุณสมบัติ :

-จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
-มัทักษะในการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้เป็นอย่างดี มีน้ำเสียงสุภาพ พูดสำเนียงไทยชัดเจน
-มีทักษะพื้นฐานในการให้บริการลูกค้า
-สามารถพิมพ์ดีดไทยด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 30 คำ/นาที
-สามารถพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที
-สามารถทำงานเป็นกะได้ (Shift)
-ทนรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน

สมัครงานติดต่อ

  • อลิสา
  • Tel : 02-348-8395
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • คำค้นหา :
  • 1. Call Center,
  • 2. พนักงานรับโทรศัพท์,
Top