วิศวกรสนาม

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110030-0001

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับงานโดยตรงจากหน่วยงานราชการ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ฯลฯ มีความถนัดในก่อสร้างประเภท งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอาคารป้องกันน้ำท่วม ฯลฯ

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : วิศวกรสนาม
  • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร
  • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย
•วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
•ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
•ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
•ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา

คุณสมบัติ :

•วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
•มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปี
•รักงานภาคสนาม
•สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สวัสดิการ :

•กองทุนประกันสังคม
•การปรับขึ้นเงินเดือนตามผลงาน
•เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลกำไร)
•รถยนต์ตรวจงานประจำโครงการ
•สวัสดิการที่อยู่อาศัย
•และสวัสดิการอื่นๆ
  • คำค้นหา :
  • มีใบกว.,

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ระยอง , นิคมพัฒนา

17/02/2563

Top