ช่างกลึง และช่างมิลลิ่ง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0012

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ควบคุมคุณภาพของงาน
3. ดำเนินการปฏิบัติงานตามระยะเวลา และปริมาณที่กำหนด
4. เรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
8. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
9. ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
10. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ควบคุมคุณภาพของงาน
3. ดำเนินการปฏิบัติงานตามระยะเวลา และปริมาณที่กำหนด
4. เรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
8. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
9. ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
10. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
2. อายุ 21 - 35 ปี
3. วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป, ป.6 ต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานเครื่องกล อาทิเช่น งานกลึง งานมิลลิ่ง
5. มีทักษะในการอ่านแบบ เขียนแบบ
6. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางด้านเครื่องกล
7. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
8. มีความรับผิดชอบสูง
9. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
10. มีความละเอียด รอบคอบสูง
11. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
  • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
  • Fax : 02-831-0798-99
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top