เจ้าหน้าที่ System Admin/IT Support

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0014

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ System Admin/IT Support
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 98/4 หมู่ 6 ซ.วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000-25,000 ขึ้นไป THB 25000
 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแล ควบคุม ติดตาม การเบิกจ่าย เครื่องมือช่าง และเครื่องมือหนัก
2. ตรวจเช็คยอดคงเหลือในสต๊อก กรณีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่าค่า MIN ให้ทำการออกใบสรุปการสั่งซื้อ
ส่งหัวหน้างาน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบสินค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ และหน่วยงานที่ขอซื้อ เมื่อสินค้ามาส่งพร้อมลงบันทึกรับวัสดุประจำวัน
4. จัดเก็บเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
5. ทำความสะอาดในส่วนที่รับผิดชอบ
6. ตรวจสอบเครื่องมือช่างประจำเดือน และกรณีพนักงานลาออก
7. ปฏิบัติตามมาตราฐานบริหารงานคุณภาพ ISO
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
9. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
อยู่เสมอ
10. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
11. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
12. ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ดูแล ควบคุม ติดตาม การเบิกจ่าย เครื่องมือช่าง และเครื่องมือหนัก
2. ตรวจเช็คยอดคงเหลือในสต๊อก กรณีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่าค่า MIN ให้ทำการออกใบสรุปการสั่งซื้อ
ส่งหัวหน้างาน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบสินค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ และหน่วยงานที่ขอซื้อ เมื่อสินค้ามาส่งพร้อมลงบันทึกรับวัสดุประจำวัน
4. จัดเก็บเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
5. ทำความสะอาดในส่วนที่รับผิดชอบ
6. ตรวจสอบเครื่องมือช่างประจำเดือน และกรณีพนักงานลาออก
7. ปฏิบัติตามมาตราฐานบริหารงานคุณภาพ ISO
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
9. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
อยู่เสมอ
10. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
11. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
12. ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 20 - 35 ปี
3. วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลแก้ปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์ค
5. ดูแล และจัดการเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนสิทธิ์ยูสเซอร์ จากระบบ Active Directory
6. สำรองข้อมูลระบบไฟลล์รายวัน และรายสัปดาห์
7. ทำ PM รายวัน และรายสัปดาห์ ตามแนวทางของบริษัท
8. ดูแล และแก้ปัญหาให้ยูสเซอร์ภายในบริษัท
9. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางระบบ IT
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. มีประสบการณ์ด้าน Helpdesk หรือ IT Support มาอย่างน้อย 2 ปี
12. สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย ได้อย่างชำนาญ
13. มีความรู้เรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบเน็ตเวิร์ค (หากมีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
14. สามารถติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware และ Software ได้เป็นอย่างดี
(หากเคยใช้งาน QNAP Storage จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
15. สามารถทำงานในรูปแบบทีมได้
16. มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
 • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
 • Fax : 02-831-0798-99
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top