เจ้าหน้าที่ฝ่าย Fermentation

ประกาศงานเลขที่ : TJ19010018-0001

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การเกษตร

K.M.P. Biotech is a producer of biotechnological products for livestock and aquatic animal industry, with quality assurance systems: GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, ISO9001:2008 and ISO/IEC:17025(2005) for the standard microbiological laboratory.

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่าย Fermentation
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา Lab เทคโนโลยีการอาหาร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , เมืองชลบุรี
  • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
  • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. งานด้านการควบคุมดูแลการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
3. ควบคุมดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (Bioreactor)
4. งานด้านเอกสารระบบคุณภาพ ISO9001/GMP/HACCP และ FAMI-QS

คุณสมบัติ :

1.เพศ ชาย/หญิง
2.อายุระหว่าง 20-30 ปี
3.วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถคิด วิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้ดี

สวัสดิการ :

-ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ (บริษัทหยุดเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์)
-มีประกันสังคม
-เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันอุบัติเหตุ AIA
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนขึ้น ทุกปี

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

21/06/2562

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

21/06/2562

Top