อาจารย์วิชาเทคนิคพลังงาน

ประกาศงานเลขที่ : TJ18040016-0008

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2538 เพื่อตอบสนองความต้องการชาวระยอง ให้มีสถานศึกษาที่ผลิตช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้แนวคิด วิทยาลัยของชุมชนเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจึงได้จัดตั้งขึ้นด้วยการเรียนการสอนแบบ โรงเรียน-โรงงาน ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม คือ บมจ.ไออาร์พีซี โดยผู้เรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความทันสมัย และฝึกงานในโรงงานของกลุ่ม บมจ. ไออาร์พีซี ทำให้นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : อาจารย์วิชาเทคนิคพลังงาน
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , เมืองระยอง ระยอง เมืองระยอง 21000 309 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 17500 ขึ้นไป THB 17500
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
10/04/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำรายวิชาเทคนิคพลังงาน
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำรายวิชาเทคนิคพลังงาน
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25 -35 ปี
3. จบการศึกษาระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. มีผลคะแนนสอบ Toeic 450 คะแนนขึ้นไป

สวัสดิการ :

1.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.ประกันสุขภาพหมู่ /ประกันอุบัติเหตุ
4.ค่ารักษาพยาบาล OPD
5.โบนัสประจำปี
6.สวัสดิการค่าครองชีพ 2,000.00 บาท/เดือน
7.และสวัสดิการอื่นๆ ที่วิทยาลัยฯจัดสรรให้

สมัครงานติดต่อ

 • นางสาววนิดา รอดเลี้ยง
 • เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานบุคคล
 • Tel : 038-022835-7
 • Fax : 038-022835 ต่อ 301
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: Parangle

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top