ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19010031-0003

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : การตลาด marketing
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต , เมืองภูเก็ต
  • เงินเดือน(บาท) : Base on experience (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  • ประสบการณ์ : 2-10 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• ออกแบบและดำเนินการจัดทำ Website, PR Page, Content Page รวมถึงกลยุทธ์การตลาดด้าน Social media อาทิ Facebook, Line@, Instagram,and Twitter
• กำหนดเป้าหมายฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท เพื่อให้ได้เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการที่กำหนด
• Conduct English content and creation (website, blog articles, emailing)
• To plan digital marketing strategies to build digital capabilities and brand awareness.
• Planning, budgeting, implementing, and evaluating social media and digital tactical actions
• Work closely with MD to advise and follow company targets.

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s degree or higher in Digital Marketing, Communication Arts or other related fields
• Having at least 2-10 years’ experience in Marketing field
• Solid experience in E-mail Marketing, SEO, SEM, Google AdWords, google analytical, Social media management.
• Excellent command in English
• มีภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดแผนการตลาด
• มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ, การติดต่อประสานงาน, การตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
• มีความกระตือรือร้นสูง อดทน สามารถดูแลรับผิดชอบงาน และเรียนรู้งานได้ด้วยตนเอง
• มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน( เวลาทำงาน 09:00-18:00 น.)และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกันสังคม
ค่าโทรศัพท์
วันหยุดพักผ่อนประจำปีและการลาพักร้อน (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

17/07/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

17/07/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

17/07/2562

เชียงราย , เมืองเชียงราย

17/07/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตหนองจอก

17/07/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

17/07/2562

Top