ผู้ช่วยพยาบาล / PN

ประกาศงานเลขที่ : TJ19020034-0007

เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้าน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ ก่อสร้าง นำเข้า ส่งออก ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ดูแลช่วยเหลือการทำกิจวัตรประจำวัน และ กิจกรรมต่างๆ ในการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่อยู่ภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ หรือ หัวหน้าศูนย์ฯ

คุณสมบัติ :

จบการศึกษา หรือ ผ่านการอบรม จากโรงเรียนบริบาลฯ หรือ วิทยาลัย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :

ตามกฏหมายแรงงานฯ

สมัครงานติดต่อ

  • คุณแจ่มใส คุณนงเยาว์
  • Tel : 038053034
  • Fax : 038053034
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top