สมัครงาน Stream I.T. Consulting Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM16110025
Stream I.T. Consulting Ltd.

Stream collaborates with our enterprise clients to interact with millions of their customers through digital experience. As the digital world puts more demands on IT, Stream has stepped up to the challenge as the trusted digital partner to our clients.


ตำแหน่งงานทั้งหมด 7 ตำแหน่ง

Project Coordinator (Assist Project Manager)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Stream I.T. Consulting Ltd.

อัพเดทล่าสุด 08/11/2559 สมัครงาน

Solutions Engineer (Software)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Stream I.T. Consulting Ltd.

อัพเดทล่าสุด 08/11/2559 สมัครงาน

Systems Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Stream I.T. Consulting Ltd.

อัพเดทล่าสุด 08/11/2559 สมัครงาน

Quality Assurance

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Stream I.T. Consulting Ltd.

อัพเดทล่าสุด 08/11/2559 สมัครงาน

Software Engineer (Java)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Stream I.T. Consulting Ltd.

อัพเดทล่าสุด 08/11/2559 สมัครงาน

Solutions Engineer (Systems & Storage)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Stream I.T. Consulting Ltd.

อัพเดทล่าสุด 08/11/2559 สมัครงาน

Systems Engineer (Data Center)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

Stream I.T. Consulting Ltd.

อัพเดทล่าสุด 08/11/2559 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

Stream I.T. Consulting Ltd.
11 Q.House Sathorn Bldg.,7th Floor, South Sathorn Road,
Tungmahamek
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: +66-2679-2233
Website: http://www.stream.co.th

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้