สมัครงาน บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060002
บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด

Netcity Co.,Ltd. is a Bangkok based full-service boutique web development and marketing firm.


ตำแหน่งงานทั้งหมด 5 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 18/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 18/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 18/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 18/05/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 18/05/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด
3/29 ซ.ลาดพร้าว 31,
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 025125791
Fax: 029380051
Website: http://www.netcity.co.th

ไม่มีแผนที่ สำหรับแพ็กเกจที่ใส่ไม่ได้