เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีและจัดซื้อ

Job Code : TJ19100026-0001

Grey Seven (Thailand) Co., Ltd. https://www.thaijob.com/en/job/19315 https://www.thaijob.com/upload/employer/Fk6zMid1I4xmiyEeK9R20191008100408.png

Industry: Shops

ค้าปลีก-ส่ง ตะกร้า กระเช้าของขวัญ

JOB Details :

  • Position : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีและจัดซื้อ
  • Number of Openings : 1 Openings
  • Job Type : Full Time
  • Job Category : Administrative / Purchase
  • Job Location : Bangkok , Khet Suan Luang Bangkok Khet Suan Luang 10250 52 ซอยรามคำแหง 4 (แยก 3) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • Salary : Not Specified THB 0
  • Experience : 2 ปีขึ้นไป
08/10/2020

Job Description :

ธุรการจัดซื้อ
ธุรการจัดซื้อ

Qualifications :

- เพศ หญิง-ชาย
- อายุ 32-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความขยันและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
- มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

Benefits :

ตามที่บริษัทกำหนด

Application Details for Jobseekers

  • ฌาลินธ์รักษ์ รวีย์รัตน์พิทักษ์
  • Tel : 0954056363
  • Email : Scroll to see more emails

Apply job online

Apply
Top