เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีและจัดซื้อ

Job Code : TJ19100026-0001

Industry: Shops

ค้าปลีก-ส่ง ตะกร้า กระเช้าของขวัญ

JOB Details :

  • Position : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีและจัดซื้อ
  • Number of Openings : 1 Openings
  • Job Type : Full Time
  • Job Category : Administrative / Purchase
  • Job Location : Bangkok , Khet Suan Luang
  • Salary : Not Specified
  • Experience : 2 ปีขึ้นไป

Job Description :

ธุรการจัดซื้อ

Qualifications :

- เพศ หญิง-ชาย
- อายุ 32-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความขยันและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
- มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

Benefits :

ตามที่บริษัทกำหนด

Similar Job Positions

Bangkok , Khet Bang Khun Thian

29/02/2020

Top