เจ้าหน้าที่บัญชี

Job Code : TJ21040024-0010

JOB Details :

 • Position : เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Number of Openings : 2 Openings
 • Job Type : Full Time
 • Job Category : Accounting / Finance
 • Job Location : Pathum Thani , Thanyaburi
 • Salary : 17,000.- หรือ ตามประสบการณ์
 • Experience : 2 ปีขึ้นไป

Job Description :

1 จัดทำบันทึกการรับและจ่ายเงินสด
2 คุมค่าใช้จ่ายและปิดบัญชีรายวัน
3 บันทึกรายการซื้อ รายการขาย ลงโปรแกรมบัญชี
4 จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
5 ทำรายงานแบบ ภงด. 3 , 53 , ภพ.30 ส่งสรรพากร
6 บันทึกบัญชีแยกประเภทย่อย
7 ทำเช็คสั่งจ่าย
8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
9 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications :

1 หญิง อายุ 25 – 35 ปี วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขา บัญชี
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. มีความรู้เรื่องกฎหมายด้านภาษีอากรและมีความละเอียดรอบคอบ

Benefits :

ตามประกาศห้างฯ

Application Details for Jobseekers

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 092-604-0333
 • Email : Scroll to see more emails
 • Line ID: 092-604-0333

Apply job online

Apply
 • Share :
Top