Customer Service (บริการลูกค้า)

Job Code : TJ23070002-0002

Industry: Commerce / Trading

iStore iSend เป็น ผู้ให้บริการจัดการคลังสินค้าอีคอมเมิร์ซพร้อมระบบการจัดการคลังสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเพียบพร้อม ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินการออนไลน์ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ ระบบของเราช่วยให้ผู้ขายเพิ่มการเข้าสู่ตลาดและขยายไปสู่ช่องทาง Omni ใหม่ ในฐานะผู้บุกเบิกในตลาดคลังสินค้าครบวงจรอีคอมเมิร์ซ iStore iSend ช่วยให้คลังสินค้า บริการบรรจุหีบห่อ จัดส่ง และติดตามคำสั่งซื้อมีความปลอดภัยสูงสุด อะไรที่คุณต้องการ เราพร้อมจะทำมันให้คุณ

iStore iSend เติบโตควบคู่ไปกับ e-marketplace ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้น เราได้นำเสนอบริการสนับสนุนธุรกิจอีเคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร สำหรับแบรนด์และผู้ค้าปลีก บริการของเรารวมถึงการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ การเริ่มต้นแบรนด์สู่ตลาดออนไลน์ การจัดการร้านค้า การจัดการแคมเปญการตลาดและการเติบโต รายการผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า

JOB Details :

Job Description :

- Professionally attend high volume of customer inquiries via email/ online chat/ Product FAQ daily during pre-sale and after-sale.
(ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพในการตอบข้อสงสัยของลูกค้าทางอีเมล/แชทออนไลน์/คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในช่วงการขายและหลังการขาย).
- Forwarding and escalating inquiries to relevant individuals and department.
(ส่งต่อและเพิ่มความสำคัญให้กับคำถามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและแผนกที่เกี่ยวข้อง).
- Following up on inquiries to provide updates to customer.
(ติดตามคำถามเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตลูกค้า).
- Process refund/ exchange requests for after-sale inquiries.
(ดำเนินการคำขอคืนเงิน/แลกเปลี่ยนสำหรับคำถามหลังการขาย).
- Collect and compile issues to feedback to relevant individuals and departments for team improvement analysis.
(รวบรวมและรวมปัญหาเพื่อให้ข้อมูลต่อบุคคลและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาทีม).
- Always involved in training provided when available internally and externally.
(เข้าร่วมการฝึกอบรมที่มีจัดให้ภายในและภายนอกเมื่อมี).
- Keep a record of all works done and compile data for performance reporting in the required format.
(บันทึกการทำงานทั้งหมดและรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามที่กำหนด).
- Strive to push new initiatives to improve individual and team efficiency.
(พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายบุคคลและทีม).
- Strive to hit individual and team KPI/target given.
(พยายามทำคะแนน KPI/เป้าหมายของรายบุคคลและทีม).
- Perform all other duties as assigned.
(ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย).

Qualifications :

- At least 3 years of experience in customer service.
(มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการลูกค้าอย่างน้อย 3 ปี).
- Fluent in Thai and basic conversational command of English.
(สนใจในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างคล่องแคล่วและสามารถสนทนาเบื้องต้นในภาษาอังกฤษได้).
- Able to do more for the team, able to work independently under pressure.
(สามารถทำงานเพิ่มเติมให้กับทีมได้ สามารถทำงานอิสระในสภาวะที่มีกดดันได้).
- Start-up mentality and a strong will to succeed.
(มีจิตวิญญาณของการเริ่มต้นธุรกิจและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในการประสบความสำเร็จ).
- The ideal candidate is committed to customers, enthusiastic, patient, and professional, with a positive attitude and willingness to learn.
(ผู้สมัครที่เหมาะสมคือผู้มีความมุ่งมั่นต่อลูกค้า กระตือรือร้น อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความมุ่งหมายและความเต็มใจในการเรียนรู้).
- Must be a strong communicator, with an emphasis on effective listening and empathizing with customers, and yet maintains a balance between company policy and customer benefit in decision making.
(ต้องเป็นผู้สื่อสารที่เข้มแข็ง โดยเน้นการฟังและเห็นใจลูกค้า และสามารถรักษาสมดุลระหว่างนโยบายของบริษัทและประโยชน์ของลูกค้าในการตัดสินใจ).
- Experience in Customer Service in the e-Commerce industry will be a plus.
(มีประสบการณ์ในงานบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซจะเป็นข้อเสนอเพิ่มเติม).
- Detail and deadline oriented.
(ใส่ใจรายละเอียดและเป้าหมายการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด).
- Data entry and processing skills.
(มีทักษะในการป้อนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล).

Application Details for Jobseekers

  • Ahmad Faizal Mohamad
  • Senior HR Executive
  • Tel : 099-960-9885
  • Email : Scroll to see more emails

Apply job online

Apply
  • Share :
Top