พนักงานบัญชี (สื่อสารภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษได้ดี)

Job Code : TJ23080032-0004

Industry: Steel Industry

บริษัท โกลเดน อีเกร็ต ซีเมนต์ คาร์ไบด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2532 สำหรับสาขาที่อยู่ประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2562 และเป็นบริษัทลูกบริษัทแรกที่มีฐานการผลิตในต่างประเทศ บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์แท่งซีเมนต์คาร์ไบด์กึ่งสำเร็จรูปที่จะนำไปผลิตเป็นดอกสว่าน ใบมีดและเครื่องตัด สำหรับอุตสหกรรมยานยนต์ เครื่องบิน เครื่องยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีทีมงานที่มีความมุ่งมั่นและคุณสมบัติสูงและมีเทคโนโลยีทางด้านการผลิต เครื่องจักรการผลิตและเครื่องมือตรวจสอบที่มีมาตราฐานสากลผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GOLDEN EGRET ที่มีคุณภาพและบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ ซี่งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 40 ประเทศที่มีอุตสาหกรรมพัฒนาแล้ว

JOB Details :

 • Position : พนักงานบัญชี (สื่อสารภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษได้ดี)
 • Number of Openings : 2 Openings
 • Job Type : Full Time
 • Job Category : Accounting / Finance
 • Job Location : Chonburi , Si Racha
 • Salary : 30000-50000
 • Experience : 3 ปี

Job Description :

-ดำเนินการรับเงินสดและรายจ่ายของบริษัท ทำงานได้ดีในการจัดการเงินสดและการลงทะเบียนสมุดรายวัน
-จัดเรียงใบเสร็จรับเงินและการชำระเงินต้นฉบับและส่งให้นักบัญชีเพื่อจัดทำบัญชี รับและตรวจสอบรายการเดินบัญชีและสมุดรายวันเงินฝากธนาคาร
-ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของร่างธนาคารและรับผิดชอบในการรับโอนส่วนลดและการดูแลตั๋วเงิน
-รายงานยอดเงินฝากธนาคารประจำวันต่อสำนักงานใหญ่
-ดูแลสินค้าคงคลังของเงินสดและดราฟท์ตรวจสอบจำนวนเงินทางบัญชี, ดำเนินการเปิดและยกเลิกบัญชีธนาคาร
-จัดทำโมเดลการวิเคราะห์งบประมาณต้นทุน, จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายรายไตรมาสและรายปีตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องแผนกอื่นๆ
-ทำการตรวจสอบสถานะการอัปเดตของข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และข้อมูลต้นทุนทุกเดือนและรายงานต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และทำบัญชีต้นทุนให้ครบถ้วนตรงเวลา
-ดำเนินการประมาณต้นทุนและคำนวณสินค้าคงคลังใหม่ตามต้นทุนการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์
-ตรวจสอบงานและข้อมูลของแผนกการผลิต เช่นการเบิกใช้วัสดุ รายงานชั่วโมงการทำงาน สินค้าการเข้าคลังและอื่น ๆ
-ทำแผนงานระหว่างดำเนินการและสินค้าคงคลังในช่วงครึ่งปีและจัดระเบียบสินค้าคงคลังของสินค้าระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประจำปี
-ตรวจสอบรายงานความแตกต่างของสินค้าคงคลังและทบทวนและชี้แนะความแตกต่าง
-ดำเนินการสำแดงภาษีรายเดือนให้เสร็จสิ้นในเวลาที่เหมาะสม ,ประสานงานการประกาศภาษีต่างๆ กับสำนักภาษีทุกเดือนไตรมาสและประจำปี
-ตรวจสอบและลงรายการบัญชีข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้
-ออกใบกำกับการขายตรงเวลาและตรวจสอบภาษีขายและรายได้ด้วยการทำบัญชีทุกเดือน
-ตรวจสอบและจัดเรียงรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ที่ป้อนและใบแจ้งหนี้การขาย
ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อดำเนินการชำระภาษีเงินได้ประจำปีให้เสร็จสิ้น
-การยื่นเอกสารเพื่อรับสิทธิในการเสียภาษี BOI
-วางแผนภาษีของบริษัทและงานอื่น ๆ
-งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualifications :

-เพศ หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี (โรงงานอุตสาหกรรม BOI)
-มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK5-6 หรือ สามารถสื่อสารภาษาจีน,อังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีจรรยาบรรณ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทนและตั้งใจทำงาน
-สามารถใช้โปรแกรม MS Officeได้

Benefits :

- เงินเดือน
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าภาษา เริ่มต้น 6,000 , 8,000 , 10,000 บาท/เดือน (HSK5-6)
- ค่าเดินทาง 40 บาท/วัน
- ค่าอาหาร 80 บาท/วัน
- ค่ากะกลางคืน 100 บาท/วัน (เฉพาะพนักงานที่ทำงานกะกลางคืน)
- ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท/เดือน (เฉพาะพ.รายเดือน)
- ค่าอายุการทำงาน (เฉพาะพ.รายเดือน)
- เบี้ยขยัน 300,500,700,900 บาท/เดือน
- ประกันอุบัติเหตุค่ารักษาไม่เกิน 20,000 บาท/เคส/ปี(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
- ของขวัญวันเกิด,ของขวัญเทศกาลปีใหม่,เทศการสงกรานต์
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา,มารดา,สามี,ภรรยา,บุตร เสียชีวิต 5,000 บาท
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 10,000 บาท
- สินน้ำใจเยี่ยมไข้
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- อุปกรณ์ Safety
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ประกันสังคม
- ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หรือ ทำ 6 วันหยุด 1 วัน ตามแผนการผลิต
- เวลาทำงานปกติ 08.00-17.00 น.และ 20.00-05.00 น

Application Details for Jobseekers

 • ศศิธร ส่งบุญธรรม
 • HR
 • Tel : 033- 673930-33
 • Email : Scroll to see more emails
 • Line ID: 0619672123

Apply job online

Apply
 • Share :
Top