เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-ตรวจสอบ

Job Code : TJ23100027-0005

JOB Details :

 • Position : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-ตรวจสอบ
 • Number of Openings : Many Openings
 • Job Type : Full Time
 • Job Category : Others
 • Job Location : Roi Et , Mueang Roi Et
 • Salary : 12000++

Job Description :

ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในให้แก่องค์กรอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร มีการควบคุมและกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นได้ทั้งพนักงานขององค์กรหรือบุคคลภายนอก(Outsource) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร

Qualifications :

-ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการธนาคาร
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ด้านการบัญชี และการเงิน
-มีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การเงิน ภาษี
-สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
-พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถใช้ MS Word, MS Excel, Internet พื้นฐานได้
-มีความรับผิดชอบสูง มีความขยัน อดทน และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

Benefits :

-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต
-ค่าAction
-ค่าเบี้ยขยัน
-โบนัส ไตรมาสทุก 3 เดือน
-โบนัสประจำปี
-ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี

Application Details for Jobseekers

 • ศศิวรรณ วงศรีไข
 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0619341881
 • Email : Scroll to see more emails
 • Line ID: 0619341881

Apply job online

Apply
 • Share :
Top