วิศกรโยธา

Job Code : TJ17080027-0018

เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาถึง 26 ปี มีความชำนาญงานด้านโครงสร้าง งานถนน งานระบบและงานปรับปรุงตกแต่งภายใน ตลอดเวลา 26 ปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นคู่สัญกับงานราชการ (งานหลวง) มาโดยตลอด

JOB Details :

 • Position : วิศกรโยธา
 • Number of Openings : Many Openings
 • Job Type : Full Time
 • Job Category : Civil engineering / Architecture
 • Job Location : Bangkok , Khet Bang Sue
 • Salary : ตามตกลง

Job Description :

1.จัดส่งเอกสาร Material Approved แคตตาล็อก มาตรฐานต่าง ๆ
2..งานจัดซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ ,จัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย
3.จัดทำเอกสารเบิกงวดงานปประจำโครงการ
4.ตรวจรับงาน เบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมารายย่อย
5.งาน Shop Drawing , As Built Drawing
6.งานเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications :

จบการศึกษาตรี สาขาวิศกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม ( กว)
ผู้ชาย
มีความขยัน ซื่อสัตว์
ความกระตือรรือร้น
สามารถทำงานเป็นทีมได้

Benefits :

-ประกันสังคม
วันลาพักร้อน
วันหยุดตามปฏิทิน
หยุดเสาร์อาทิตย์
มีโบบัส

Application Details for Jobseekers

 • นาย อดิศักดิ์ ชื่นชู
 • Tel : 089-8964775
 • Fax : 02-5859105
 • Email : Scroll to see more emails

Apply job online

Apply
 • Share :
Top