เสมียรโรงพิมพ์

ประกาศงานเลขที่ : TJ17050062-0002

ธุรกิจประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์ผลิตงานพิมพ์แบบฟอร์มสำนักงาน แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ติดตามและประสานก่อนและหลังการผลิต
ตรวจสอบรายการเอกสารก่อนและหลังการผลิต
ตรวจสอบสินค้าและรับสินค้าเข้าบริษัท
ตรวจสอบรายการซื้อขาย และลงบันทึก
บันทึกข้อมูลโปรแกรมบัญชี
เอกสารภายใน รับโทรศัพท์ บันทึกและคีย์ข้อมูล
งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

จบวุฒิ ปวส.ขึ้นไป
มีประสบการณ์ สามารถใช้คอมได้ดี Excel Word
อดทน มีความกระตือรือร้น มีวินัย มีความรับถือชอบในการทำงาน
มีทศันคติที่ดี ในการทำงานต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร

สมัครงานติดต่อ

  • อรอนงค์ คงกลาง
  • Tel : 0-2801-4009 ,081-3464860 ติดต่อเวลาทำการ 9.00-16.00 น.
  • Fax : 0-28014010
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top