หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

ประกาศงานเลขที่ : TJ17060027-0006

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Grande, Varinthip, Yoontong และน้ำแร่ยูงทอง น้ำดื่มวารินทิพย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- วิเคราะห์และตรวจสอบคุรภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติงาน
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
- ควบคุมการสุ่มชักตัวอย่างและดูแลตัวอย่างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ
- ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี / วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- ผ่านการอบรมด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2015 และด้านระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2015

สวัสดิการ :

- เสื้อฟอร์ม
- ประกันสังคม
- อุปสมบท
- สมรส
- บิดามาดาถึงแก่กรรม
- ของเยี่ยมไข้
- งานเลี้ยงประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • ศศรัตน์ วิธีกล
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  • Tel : 095-935-8482
  • Fax : 02-938-9269
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 0624566226

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top