IT Compliance Consultant, ITIL Consultant

ประกาศงานเลขที่ : TJ17090031-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ที่ปรึกษา

หน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ISO/IEC 27001 : 2013, ITIL, CMMI

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผังกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลของแต่ละองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขั้นตอนการออกแบบเอกสารและนโยบายตามมาตรฐานสากลเช่น ISO27001, ISO20000, ITIL, CMMI หรือ BCMS เป็นต้น
• ให้คำปรึกษาในกระบวนการทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าพร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากล
• จัดทำเอกสารคู่มือการทำงานและ แผนผังของระบบงาน

คุณสมบัติ :

• สัญชาติไทย
• อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, MIS หรือ IT
• มีประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี ทางด้าน IT Management Process or IT Security, Network Security, IT Operation process or any IT related fields.
• มีความรู้ทางด้าน ISO 27001 (ISMS), ISO 20000 (ITSMS), ITIL, BCMS or CMMI (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
• มีใจรักการบริการ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรับผิดชอบ
• มีความเป็นผู้นำและเรียนรู้ได้ไว
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ หรือ ทำงานคนเดียวได้
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่ระบุ

สวัสดิการ :

• มีประกันสังคม
• มีค่าเดินทาง
• มีโบนัสประจำปี
• มีค่าฝึกอบรม
• มีท่องเที่ยวประจำปี
• มีศึกษาดูงานต่างประเทศ
• ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.
• หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 17 วัน/ปี
• มีประกันกลุ่ม

สมัครงานติดต่อ

  • คุณ ชนัดดา
  • HR
  • Tel : 02-115-5699
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
  • คำค้นหา :
  • IT consult,
  • ISO 27001:2003,
  • ITIL,
Top