Junior IT Consultant

ประกาศงานเลขที่ : TJ17090031-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ที่ปรึกษา

หน่วยงานให้คำปรึกษาทางด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ISO/IEC 27001 : 2013, ITIL, CMMI

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ให้คำแนะนำและปรับปรุงกระบวนการการปรับเปลี่ยนเอกสารและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด
- จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลของแต่ละองค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขั้นตอนการออกแบบเอกสารและนโยบายตามมาตรฐานสากลเช่น ISO27001, ISO20000, ITIL, CMMI หรือ BCMS เป็นต้น
- ช่วยผู้จัดการสายงานบริการจัดการหน่วยธุรกิจ
- ให้การสนับสนุนหลังการติดตั้ง
- ทำงานเป็นสมาชิกในทีม รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบเพิ่มเติมตามความต้องการ

คุณสมบัติ :

- สัญชาติไทย
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, MIS หรือ IT
- มีประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี ทางด้าน IT Management Process or IT Security, Network Security, IT Operation process or any IT related fields.
- มีความรู้ทางด้าน ISO 27001 (ISMS), ISO 20000 (ITSMS), ITIL, BCMS or CMMI are advantage.
(หากมีประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีม, มีใจรักการบริการ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรับผิดชอบ
- มีความเป็นผู้นำและเรียนรู้ได้ไว
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ หรือ ทำงานคนเดียวได้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่ระบุ

สวัสดิการ :

- มีประกันสังคม
- มีบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม (ค่า OPD, IPD) เมื่อทำงานผ่านช่วงทดลองงาน
- มีค่าเดินทาง
- มีโบนัสประจำปี
- มีค่าฝึกอบรม
- มีท่องเที่ยวประจำปี
- มีศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.
- หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 17วัน/ปี

สมัครงานติดต่อ

  • คุณ ชนัดดา
  • HR
  • Tel : 02-115-5699
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • คำค้นหา :
  • IT consult,
  • Information,
  • ISO 27001:2003,
Top