ช่างซ่อมบำรุง/ซ่องยนต์

ประกาศงานเลขที่ : TJ15061556-0010

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารส่วนประกอบอาหารสัตว์ทุกชนิดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ทุกชนิดเพื่อส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการนำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
2. งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์
3. การตรวจเช็คเครื่องยนต์
4. อื่น ๆ

คุณสมบัติ :

เพศชาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศหญิง จะพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน
วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา และจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีความรู้ความสามารถด้านงานซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี)
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
มีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน, อดทน, มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
มีความกระตือรือร้น, มีความรอบครอบในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. โบนัส
3. มีตรวจสุขภาพประจำปี
4.อื่นๆ

สมัครงานติดต่อ

  • รัชฏา โพธิ์ร่มเย็น(คุณดา) , สุพัฒตรา (คุณน้ำตาล)
  • Tel : 080-0587774, 02-998-1090, 087-165-9057, 088-459-6475
  • Fax : 029980669
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top