เจ้าหน้าที่ฝ่าย SUPPORT การตลาด

ประกาศงานเลขที่ : TJ18030035-0001

บริษัท ดำเนินธุรกิจ โรงพิมพ์ งานแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ ทุกประเภท

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่าย SUPPORT การตลาด
 • อัตราที่รับ : 5 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : การตลาด marketing
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี
 • เงินเดือน(บาท) : 10000-15000
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ประสานงานระหว่างลูกค้าและแผนกต่างๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
2. สามารถรับเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเคลียร์ปัญหาเบื้องต้นได้
3. จัดทำใบเสนอราคา
4. ตอบกลับเอกสารต่างๆ ที่ลูกค้าร้องขอ
5. มีความรู้และความเข้าใจในชิ้นงานตัวอย่างเบื้องต้น
6. สามารถบันทึกเอกสารและจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง
7. เรียนรู้ ฝึกอบรม วิธีการปฏิบัติงานด้านสโตร์ เพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อแนะนำ อันชอบธรรม ของผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ
9. ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ฯ
10. เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
11. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

คุณสมบัติ :

1. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว
2. มีความอดทนต่อความกดดันสูง
3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีระเบียบแบบแผนและการจัดการระบบงานที่ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี และอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้
6. ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการทั่วไป , การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. อายุ 20 ปีขึ้นไป

สมัครงานติดต่อ

 • พิทยาภรณ์ สกุลเลิศพัฒน์
 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 025400499 ต่อ 0
 • Fax : 025400501
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: sontisiri2028

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top