เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำรุง

ประกาศงานเลขที่ : TJ18030035-0012

บริษัท ดำเนินธุรกิจ โรงพิมพ์ งานแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์ ทุกประเภท

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำรุง
 • อัตราที่รับ : 3 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี
 • เงินเดือน(บาท) : 15000 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักร, อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามแผนประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค, อาคาร, น้ำประปา, น้ำดื่ม, ระบบดับเพลิง ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บันทึกประวัติการซ่อม / PM เครื่องจักร และจัดเก็บเข้าแฟ้ม
5. เรียนรู้ ฝึกอบรม วิธีการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง , PM เพื่อนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อแนะนำ อันชอบธรรม ของผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ
7. ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ฯ
8. เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
9. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. ผ่านงานเกี่ยวกับด้านซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานติดต่อ

 • พิทยาภรณ์ สกุลเลิศพัฒน์
 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 025400499 ต่อ 0
 • Fax : 025400501
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: sontisiri2028

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top