Sales Executive

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0001

ด่วนมาก!!! บริษัทของเราให้บริการด้าน IT Solution ลักษณะงานบริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบเพื่อบริหารต้นทุน
โดยการนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเฉพาะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Commercial สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Enterprise เฉพาะโรงพยาบาล
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

(สำนักงานตึกใหม่ 4 ชั้น อยู่ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง 4 ซอย 13 ปากซอยร้านแกงไทยแกงใต้ กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค 2563)
บริษัทกำลังเติบโตสวนทางกับภาวะเศษฐกิจปัจจุบัน จึงต้องการรับสมัคร คนดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันอดทน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 8.30 – 18.30 น.
*เดิมทำงาน จันทร์ - เสาร์ แต่เปลี่ยนเป็นหยุดวันเสาร์แล้วมาเพิ่มเวลาทำงานแทนโดยพนักงานร้องขอมา

*ใน 1 เดือนจะมี 1 วันเสาร์ทำงานหรือประชุมทีมวันนี้สำคัญมาก ห้ามลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น*

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Sales Executive
 • อัตราที่รับ : 4 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ขาย sales
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
2. วางแผนการขาย ควบคุม และกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. รวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวทางการตลาดและความต้องการของลูกค้า
4. วางแผน กำหนดแนวทางการหาลูกค้ารายใหม่ และออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าตามตารางฯ ที่กำหนด
5. นำเสนอขายสินค้าและเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายกับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่
6. ดูแลประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้า ติดตาม PO กับทางลูกค้า
7. ติดตามการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวนและตรงตามเวลาที่กำหนด
8. จัดทำใบเสนอราคาสินค้า ปิดการขาย
9. ให้การต้อนรับลูกค้า และรับรองลูกค้าที่มาติดต่อ หรือเยี่ยมชมบริษัท
10. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางด้านการขาย และการตลาด
11. มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์,มีรถยนต์ในการติดต่องาน
12. ทำรายงานสรุปผลการทำงาน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชายหรือหญิง
2. อายุ 20-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ
Internet และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
6. ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ สามารถทุ่มเทเวลาในและนอกเวลาทำงาน
7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
8. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
9. จิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
10. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการทำงาน

สวัสดิการ :

1. ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
2. ค่าเบี้ยขยัน
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าสึกหรอรถ (กรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในงาน)
5. เสื้อยูนิฟอร์ม
6. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
7. กองทุนประกันสังคม
8. เงินช่วยเหลือพิเศษ (เช่น แต่งงาน บวช ฯลฯ)
9. สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
10. โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
11. พนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ได้รับพิจารณาปรับตำแหน่ง และเงินเดือนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0945152493
 • Fax : 025999729
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hrtopprovider

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top