เลขานุการ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0004

ด่วนมาก!!! บริษัทของเราให้บริการด้าน IT Solution ลักษณะงานบริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบเพื่อบริหารต้นทุน
โดยการนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเฉพาะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Commercial สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Enterprise เฉพาะโรงพยาบาล
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

(สำนักงานตึกใหม่ 4 ชั้น อยู่ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง 4 ซอย 13 ปากซอยร้านแกงไทยแกงใต้ กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค 2563)
บริษัทกำลังเติบโตสวนทางกับภาวะเศษฐกิจปัจจุบัน จึงต้องการรับสมัคร คนดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันอดทน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 8.30 – 18.30 น.
*เดิมทำงาน จันทร์ - เสาร์ แต่เปลี่ยนเป็นหยุดวันเสาร์แล้วมาเพิ่มเวลาทำงานแทนโดยพนักงานร้องขอมา

*ใน 1 เดือนจะมี 1 วันเสาร์ทำงานหรือประชุมทีมวันนี้สำคัญมาก ห้ามลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น*

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เลขานุการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
 • ประสบการณ์ : 3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลตารางงานและบริหารการนัดหมายให้ผู้บริหาร
2. จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ดูแลข้อมูลส่วนตัว รวมถึงเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ กิจกรรม นัดหมาย และสามารถเป็นตัวแทนของผู้บริหารได้
4. ดูแลและรับผิดชอบ ตรวจตราความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะส่งถึงผู้บริหาร
5. ประสานงานและมีส่วนร่วมในการทำ Project ใหม่ๆ ของบริษัทฯ
6 .ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
7. ติดตามผู้บริหารออกนอกสถานที่ทั้งกรุงเทพ ,ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
8. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเดินทางและที่พักทั้งในและต่างประเทศ
9. รักษาความลับของบริษัท ต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเก็บความลับของผู้บริหารและขององค์กร
10. ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและหมวดหมู่
11. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับลูกค้าและ Supplier ที่มาติดต่อหรือประชุมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
12. ปฎิบัติงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง
2. อายุ 26-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในสายเลขาณุการ 3 ปีขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ
Internet และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. บุคลิกภาพดี มีการวางตัวที่เหมาะสม
7. ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
9. มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
10. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการทำงาน
11. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
12. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ :

1. ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
2. ค่าเบี้ยขยัน
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าสึกหรอรถ (กรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในงาน)
5. เสื้อยูนิฟอร์ม
6. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
7. กองทุนประกันสังคม
8. เงินช่วยเหลือพิเศษ (เช่น แต่งงาน บวช ฯลฯ)
9. สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
10. โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
11. พนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ได้รับพิจารณาปรับตำแหน่ง และเงินเดือนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0945152493
 • Fax : 025999729
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hrtopprovider

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top