เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18090077-0001

K.Builder Thailand Company Limited is a construction company.
The company has been set up since 2015 with a registered capital of 20,000,000 Bath.

K.Builder has engaged in all type of constructions such as solar farm, wind farm ,building, road and utilities. It’s activities involve in medium to large scale projects requiring high skill and technology.

At present , the company has grown with trust and success combing with a high safety standard and good governance. K.builder delivers both quality and timely to customers reflecting an excellent financial performance.

With the customer confidence, K.Builder is ready to grow together with customers in a long run.

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่าง
ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ , แผนฉุกเฉิน , ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ดำเนินการสอบสวน รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน พร้อมทั้งหาวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำ
- ควบคุมและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และตามนโยบายบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
- หากพบเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

คุณสมบัติ :

- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการควบคุมพนักงาน และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ
-มีใบ Certificate จป.วิชาชีพ
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ / มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (สำหรับอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป)
- โบนัส
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฟิตเนส (สำนักงาน)

สมัครงานติดต่อ

  • อริสรา / สิริกาญจน์
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 097-0608887
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: bennuntika

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top