ผู้จัดการโรงงาน

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100016-0006

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี , บ้านโป่ง
  • เงินเดือน(บาท) : 50,000.- ขึ้นไป (ตามประสบการณ์ หรือ โครงสร้างของบริษัทฯ)
  • ประสบการณ์ : 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

บริหารงาน พิจารณา วางแผน การบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของบริษัทฯ พัฒนากระบวนการผลิต วิธีการผลิต บริการจัดการการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริหารจัดการและวางแผนการ การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด บริหารบุคลากรให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รายงานผู้บริหารและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

พศชายหรือหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือมี
ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ประจำที่โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สวัสดิการ :

บ้านพัก
โบนัส

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , บางพลี

17/02/2563

Top