นักวิชาการพัสดุ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060061-0008

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ธุรการ จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
  • เงินเดือน(บาท) : 17520

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นนทบุรี , บางกรวย

29/02/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , *หลายเขต

29/02/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

29/02/2563

Top