เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ(ควบคุมเอกสาร-เอกสารส่งออก)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100061-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จก. ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) เช่น ปูอัด ปลาหลอด ปลาทิพย์ และอาหารทะเลอบแห้ง เราเน้นหนักในเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ ทวีวงษ์ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008 GMP , HACCP, Q-MARK และ OTOP ระดับ 5 ดาว และนอกจากนี้สินค้าทวีวงษ์ ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย สินค้าจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ(ควบคุมเอกสาร-เอกสารส่งออก)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา Lab เทคโนโลยีการอาหาร
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74000 206/63 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ THB 0
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี
02/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. จัดเอกสาร รับรองการส่งออก Health Certificate,Catch Certifcate
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ประกอบการยื่นเอกสารส่งออก
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดเอกสาร รับรองการส่งออก Health Certificate,Catch Certifcate
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ประกอบการยื่นเอกสารส่งออก
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย-หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. จบวุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน ได้ดี
5. พิมพ์ดีด ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี
2. เงินรางวัลพิเศษ (อายุงาน)
3. เบี้ยขยัน
4. หอพัก
5. กองทนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ชุดฟอร์มประจำปี
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ประกันสังคม
9. ทุนการศึกษาบุตร
10.เงินฌาปนกิจ

สมัครงานติดต่อ

 • อุษา ศรีงามผ่อง
 • หัวหน้าแผนกบุคคล/ธุรการ
 • Tel : 061-4135292-6
 • Fax : 034-841253
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top