เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100061-0005

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จก. ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) เช่น ปูอัด ปลาหลอด ปลาทิพย์ และอาหารทะเลอบแห้ง เราเน้นหนักในเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ ทวีวงษ์ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008 GMP , HACCP, Q-MARK และ OTOP ระดับ 5 ดาว และนอกจากนี้สินค้าทวีวงษ์ ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย สินค้าจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร
  • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทั้งภาคปฎิบัติ และภารทฤษฎี
- ประสานงานภายในและภายนอก องค์กร ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า
2. เพศ ชาย
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย + สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ปี

สวัสดิการ :

1. โบนัสประจำปี
2. เงินรางวัลพิเศษ (อายุงาน)
3. เบี้ยขยัน
4. หอพัก
5. กองทนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ชุดฟอร์มประจำปี
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ประกันสังคม
9. ทุนการศึกษาบุตร
10.เงินฌาปนกิจ

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

ระยอง , เมืองระยอง

02/06/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

นครศรีธรรมราช , เมืองนครศรีธรรมราช

02/06/2563

Top