โฟร์แมนโยธา

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110030-0002

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับงานโดยตรงจากหน่วยงานราชการ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ฯลฯ มีความถนัดในก่อสร้างประเภท งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอาคารป้องกันน้ำท่วม ฯลฯ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : โฟร์แมนโยธา
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : วิศวกรรมโยธา สำรวจ สถาปัตย์ ประเมินราคา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 10530 62 หมู่ที่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ THB 0
14/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
•ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
•ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
•ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
•ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
•ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
•ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
•ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
•ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
•ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
•ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ :

•วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•รักงานภาคสนาม
•สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

สวัสดิการ :

•กองทุนประกันสังคม
•การปรับขึ้นเงินเดือนตามผลงาน
•เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลกำไร)
•เงินเบี้ยเลี้ยง
•ค่าทำงานล่วงเวลา
•รถยนต์ตรวจงานประจำโครงการ
•สวัสดิการที่อยู่อาศัย
•และสวัสดิการอื่นๆ

สมัครงานติดต่อ

 • ชฎาพร
 • ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0618260163
 • Fax : 029398199
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: lvc-h

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top