เจ้าหน้าที่เบสิกธุรการ ศูนย์สาขาสุราษฎร์

ประกาศงานเลขที่ : TJ18090011-0018

MRI คือหนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยี ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ ทำให้สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้เร็ว ปลอดภัย และมีความแม่นยำมากขึ้น หรือแม้กระทั่งสามารถตรวจอวัยวะบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจได้มาก่อน เช่น เส้นประสาทต่างๆ เส้นเอ็นและกระดูกอ่อน เป็นต้น
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางราชการ ในการจัดการบริการด้านสาธารณสุขของไทยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้การรองรับโครงการประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อช่วยขยายโอกาสในการตรวจ MRI ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในราคาพิเศษแต่ยังคงรักษาคุณภาพตามมาตรฐานเหมือนเดิม บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อให้บริการตรวจ MRI และ CT SCAN ที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลการตรวจตามมาตรฐานสากล
เนื่องจากบทบาททางการแพทย์ของ MRI มีมากขึ้น และเห็นประสิทธิผลจากการตรวจ MRI จึงมีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ประกอบกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี MRI และความพร้อมในด้านบุคคลากรของเรา บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาความพร้อมด้านบุคคลากรและเครื่อง MRI อย่างต่อเนื่อง จนเป็นศูนย์ MRI ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

สอบถามประวัติผู้ป่วย
อธิบายขั้นตอนการตรวจ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยรถเข็นหรือเปลนอน
ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย
จัดท่าผู้ป่วยในห้องตรวจ
ตรวจเช็คความถูกต้องของฟิล์ม

คุณสมบัติ :

ชายอายุ 20 ปี ขึ้นไป สูง 165 cm ขึ้นไป
วุฒิ ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี
ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
มีใจรักงานบริการ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มีประสบการณ์ในงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ที่พักพนักงาน
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ค่าตอบแทนพิเศษ
ประกันสุขภาพกลุ่มและอุบัติเหตุ
ประกันชีวิต
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อบรมสัมมนาประจำปี
ยูนิฟอร์มบริษัท
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินโบนัสประจำปี (กลางปี-ปลายปี)
ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • จุมพฏ วัชรประภาพงศ์
  • Tel : 0918877983
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: hrpcmri

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top