เสิร์ฟ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060043-0005

เบรุต เรสทัวรองท์ เป็นร้านอาหารสไตล์ เลบานีส เมติเตอร์เรเนียน ดำเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี ซึ่งเปิดดำเนินกิจการในประเทศไทย มีสาขารวมทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น ฺB1 และ ชั้น G (สุขุมวิท 2), สาขาสีลม, สาขาสุขุมวิท 39, สาขาชิดลม และสาขาพัทยา(เทอมินอล21)

รายละเอียดงาน :

14/06/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- คอยต้อนรับ และบริการลูกค้า
- เสิร์ฟอาหาร+คอยดูแลและความสะอาดของร้าน
- รับ ORDER และเช็คความถูกต้องของอาหาร
- คอยต้อนรับ และบริการลูกค้า
- เสิร์ฟอาหาร+คอยดูแลและความสะอาดของร้าน
- รับ ORDER และเช็คความถูกต้องของอาหาร

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง
- อาุยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒฺิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ฟัง พูด เขัยน ภาษาอังกฤษได้ี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
- เซอรวิสชาร์จ + ทิป รับประกันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
- ประกันสังคม
- อาหารสำหรับพนักงาน ฟรี
- ยูนิฟอร์ม

สมัครงานติดต่อ

  • ณัชชารีย์ อภิชัยวิโรจน์
  • Tel : 0866002090
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top