หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18100016-0011

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี , บ้านโป่ง
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000.- ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี +

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. จัดการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง พนักงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างบริษัท
2. จัดการงานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง
3. ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ การทำงาน พัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ใน เรื่องนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
4. ทำงานด้านเอกสาร ลงประกาศสมัครงาน คัดกรอง สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ จัดการระบบ สารสนเทศด้านงานบุคคล เช่น ประวัติการทำงาน การขาด ลา มาสาย
5. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บับคับบัญชา
6. มีความรู้และเข้าใจงานบุคคลในระบบโรงงาน
7. มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว และสามารถจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว ติดต่อหน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

คุณสมบัติ :

• อายุ 30-45 ปี
• เพศ ชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• พอใช้ภาษาอังกฤษได้
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีบุคคลค้ำประกัน
• มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาพม่า ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ไปประจำที่ โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เงินเดือน : 25,000. ขึ้นไป หรือตามตกลง
ทำงาน จันทร์ – เสาร์

สวัสดิการ :

โบนัสตามผลงาน

สมัครงานติดต่อ

 • นส.วลัยกาญจน์ ผาติสุวัณณ
 • Tel : 024336450
 • Fax : 024334255
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top