Phone Collector เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ธนาคาร ฐานเงินเดือน 15,000-24,000 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ยังไม่รวมค่าคอมฯ Line ID : bkkjob Tel.095-372-3178 พี่วี

ประกาศงานเลขที่ : TJ16060075-0200

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : Phone Collector เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ธนาคาร ฐานเงินเดือน 15,000-24,000 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ยังไม่รวมค่าคอมฯ Line ID : bkkjob Tel.095-372-3178 พี่วี
  • อัตราที่รับ : 10 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : เร่งรัดหนี้สิน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
  • เงินเดือน(บาท) : 15,000-24,000 ตามประสบการณ์ ยังไม่รวมค่าคอมฯ
  • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

โทรติดตามกลุ่มลูกค้าที่ค้างชำระ หาเบอร์ติดต่อตามช่องทางต่างๆ ตามขอบเขตงานที่ได้กำหนด
เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ภายใต้กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
ประสานงานและปรับปรุงรายการชำระที่ผิดพลาด
ให้บริการ ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ และบันทึกการติดตาม
ประชุมร่วมกับทีมงาน เพื่อรับทราบแผนในการทำงานร่วมกัน
รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
พิจารณาและนำเสนอส่วนลดค่าปรับให้แก่ลูกค้า
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สืบค้น หาข้อมูลของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ พร้อมส่งจดหมายให้ติดต่อกลับ ตามทะเบียนบ้าน ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรีทุกสาขา ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
หากมีประสบการณ์ด้านในการติดตามทวงถามหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีการทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี
สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งไทยและอังกฤษ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพื้นฐานได้
อัตราเงินเดือน : 15,000-24,000 บาท

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สิทธิประโยชน์เงินกู้ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
กิจกรรมสันทนาการ (Team Building)
การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ และประกันสุขภาพกลุ่ม

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

Top