พนักงานแผนกประกันคุณภาพ (QA LAB)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070037-0013

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนกประกันคุณภาพ (QA LAB)
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 30/91,100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท THB 0
 • ประสบการณ์ : -
12/07/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบันทึกในใบรายงานผลการตรวจสอบ
โดยทำการทดสอบด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
-ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือตรวจสอบและทดสอบห้องปฏิบัติการ
-รายงานปัญหาด้านคุณภาพและอื่นๆที่จำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา
-สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบันทึกในใบรายงานผลการตรวจสอบ
โดยทำการทดสอบด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
-ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือตรวจสอบและทดสอบห้องปฏิบัติการ
-รายงานปัญหาด้านคุณภาพและอื่นๆที่จำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

มัธยมศึกษาต้น - ขึ้นไป

สวัสดิการ :

เบี้ยขยัน
ค่ากะ
รถรับ-ส่งพนักงาน
ยูนิฟร์อม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบัสประจำปี(ตามนโยบายบริษัท)
โรงอาหาร
ประกันสังคมตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • ชญาดา ปานรัตน์
 • บุคคลโรงงาน
 • Tel : 085-8434040,084-0889573
 • Fax : 034-452214
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top