พนักงานแผนกประกันคุณภาพ (QA LAB)

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070037-0013

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและบันทึกในใบรายงานผลการตรวจสอบ
โดยทำการทดสอบด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
-ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือตรวจสอบและทดสอบห้องปฏิบัติการ
-รายงานปัญหาด้านคุณภาพและอื่นๆที่จำเป็นต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

มัธยมศึกษาต้น - ขึ้นไป

สวัสดิการ :

เบี้ยขยัน
ค่ากะ
รถรับ-ส่งพนักงาน
ยูนิฟร์อม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบัสประจำปี(ตามนโยบายบริษัท)
โรงอาหาร
ประกันสังคมตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

  • ชญาดา ปานรัตน์
  • บุคคลโรงงาน
  • Tel : 085-8434040,084-0889573
  • Fax : 034-452214
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top