เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ19040014-0002

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม , สามพราน นครปฐม สามพราน 73210 65/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก
  • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง THB 0
09/04/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. การจัดองค์กรและกำลังคน
2. การสรรหาบุคลากร (recruitment)
3. การทำค่าจ้างและสวัสดิการ (ดึง เวลา จากเครื่องแสกนนิ้ว)
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การควบคุมดูแลพนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. การจัดองค์กรและกำลังคน
2. การสรรหาบุคลากร (recruitment)
3. การทำค่าจ้างและสวัสดิการ (ดึง เวลา จากเครื่องแสกนนิ้ว)
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การควบคุมดูแลพนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปวช - ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ทำงาน ด้านบุคคลและธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.ใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
4.มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทฯ และสามารถถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจได้เป็นอย่างดี
5.มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ประกันสังคมและแรงงานต่างด้าว
6.มีภาวะผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน
7.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
8.สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
9.สามารถใช้ โปรแกรมเครื่องแสกนนิ้ว - ค่าจ้าง ได้เป้นอย่างดี

สวัสดิการ :

- เบี้ยขยันเดือนละ 1,000 บาท (หลังผ่านทดลองงาน)
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม.

สมัครงานติดต่อ

  • ขรินทร์ทิพย์ เปลี่ยนศรีเมือง
  • Tel : 0944343888
  • Fax : 02-8899289
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top