โฟร์แมน

ประกาศงานเลขที่ : TJ19040014-0004

รายละเอียดงาน :

09/04/2020

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
-ดาเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
-ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
-วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
-ดาเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
-ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีประสบการณ์ 0-3 ปี
5.ความสามารถใช้โปรแกรม Excel,Word พอใช้

สมัครงานติดต่อ

  • ขรินทร์ทิพย์ เปลี่ยนศรีเมือง
  • Tel : 0944343888
  • Fax : 02-8899289
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top