Finance & Accounting Supervisor - Assistant Manager

ประกาศงานเลขที่ : TJ19040033-0011

ผู้นำด้านโรงงานผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร ครอบคลุมประเภทสินค้า skincare, personal care, color cosmetic, toiletries, hair product,nail products, food supplement, household products ซึ่งเป็น Joint Venture กับ Milott Corporation, Japan เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 เป็นผู้นำด้านการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอื่นๆอีกมากมาย ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ GMP, HACCP,HALAN,ISO9001:2008, ISO14001:2004 และ ISO/IEC 17025 ,18001,Green industry

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : Finance & Accounting Supervisor - Assistant Manager
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ , บางพลี
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• กำหนดการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
• กำกับดูแลและบริหารด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
• กำกับดูแลติดต่อเกี่ยวกับลูกหนี้-เจ้าหน้าที่ ทั้งในและต่างประเทศ
• วิเคราะห์งบการเงิน, จัดทำประมาณการงบการเงินและงบกระแสเงินสด
• ตรวจสอบ รายงานการซื้อ-ขาย, ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ส่งออก, เอกสารรับจ่ายทุกประเภท
• ตรวจสอบ งบประทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้, Voucher รับ-จ่าย, การยื่นภาษี
• สรุปรายงานนำเสนอต่อคณะบริหารทั้งสถานะการเงินและผลจากการปิดงบ
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน บัญชี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีครบทั้งระบบ
• สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• บุคคลิกภาพคล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปได้ดี เช่น Excel, Word, SAP ฯลฯ

สวัสดิการ :

OT, เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอร์ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนทดแทน, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ธิดา, ตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมสร้างความสามัคคีต่าง ๆ, งานเลี้ยงสังสรรค์, อบรมภายใน-ภายนอก, ปรับเงินประจำปี, รถรับ-ส่ง (เป็นบางสาย), โบนัส (ตามผลประกอบการ), อื่น ๆ (ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วันลาต่าง ๆ)

สมัครงานติดต่อ

 • คุณพิพัฒน์พงษ์
 • HR Supervisor
 • Tel : 027298177
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: mlc_jobs

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top