นิสิต / นักศึกษาฝึกงาน (โครงการ I style Education Trainee )

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060031-0004

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ การศึกษา

โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL ) เป็นโรงเรียนในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดดำเนินการมามากกว่า 14 ปี ด้วยแบรนด์ iFAST ENGLISH และ iSTYLE EDUCATION ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน โดยสถาบันเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่ทันสมัย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร นักเรียน คณาจารย์ และการบริการอย่างดีเลิศ ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสมาโดยตลอด แนวการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนจนกว่าจะมั่นใจ แบบไม่จำกัดชั่วโมง กับอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งอังกฤษ และอเมริกัน โดยไม่ต้องรอชั้นเรียน เลือกวัน เลือกเวลา และเลือกทักษะเรียนได้แบบไม่จำกัด ทบทวนได้ทุก Level แบบไม่ต้องจองเวลา โทร. 02-884-8355 อีเมล์ pongsawat.istyle20@gmail.com

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ประสานงาน สนับสนุนฝ่ายวิชาการ
- จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนและจัดการข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบ
- ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครด้วยตัวเอง หรือส่งอีเมล์สมัครงาน

คุณสมบัติ :

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับปวส หรือมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
2 ฝึกงานเพื่อเก็บหน่วยกิตจากสถาบัน หรือประสงค์จะหาประสบการณ์ทำงาน หรือ นักศึกษาที่เรียนจบแล้วต้องการฝึก
งานจริงๆ
2. มีใจอยากเป็นครู หรือ อยากทำงานด้านการศึกษา
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
4. มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
5. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet

สวัสดิการ :

1. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์
2. อยู่ประจำที่ออฟฟิศ (กรุงเทพฯ)
3. พัฒนทักษะภาษาอังกฤษฟรี
4. ประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ (Native Speaker)

สมัครงานติดต่อ

  • พงศวัชร์ (คุณพงศ์)
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • Tel : 02-884-8355
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: istyle.lotus.pinklao

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

  • Share :
Top